فول فایل

فول فایل

بانک کامل پایان نامه مقاله تحقیق کارآموزی کارورزی طرح توجیهی کار آفرینی پروژه با پشتیبانی کامل اگر موضوعی را پیدا نکردید حتما از طریق تلگرام سفارش دهید بعضی از بانکها تراکنش کمتر از ۵۰۰۰ تومان را قبول نمی کنند در صورت خطا از کارت بانک دیگری استفاده کنید

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 674
  • بازدید دیروز : 1985
  • بازدید کل : 1068416

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری در قالب word با عنوان بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران ۹۳ ص


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A) عنوان: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- تشریح و بیان مساله 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5 1-4- اهداف پژوهش 6 1-4-1 هدف اصلی 6 1-4-2 اهداف فرعی 6 1-5- پرسشهای اساسي پژوهش 7 1-5-1 سوال اصلی 7 1-5-2 سوالات فرعی 7 1-6- فرضیه های پژوهش 7 1-6-1 فرضیه اصلی 7 1-6-2 فرضیات فرعی 7 1-7- قلمرو پژوهش 8 1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش 8 1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش 8 1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش 8 1-8- انواع متغیرها 8 1-8-1 متغیر وابسته 8 1-8-2 متغیرهای مستقل 8 1-9- ساختار تحقیق 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه 11 2-2- بازار سرمايه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي 12 2-2-1 آثار و فوايد بورس اوراق بهادار 13 2-2-2 نقش بورس اوراق بهادار در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاهها 13 2-2-3 نقش بورس در جذب نقدينگي 14 2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری 16 2-3-1 مالی رفتاری 17 2-3-2 تئوري پيش نگري 17 2-3-3 رفتارشهودی 19 2-3-4 بیش واکنشی و کم واکنشی 19 2-4- رفتار توده وار 21 2-4-1 طبقه بندی رفتار توده وار 21 2-4-2 علل ایجاد توده واری 22 2-5- نظریه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 23 2-6- مدل سه عاملي فاما و فرنچ 24 2-7- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ 26 2-7-1 عامل‌های تئوری قيمت‌گذاري آربیتراژ 28 2-7-2 مفروضات مدل قيمت گذاري آربيتراژ 29 2-7-3 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماري چند متغیره 29 2-7-4 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی 30 2-7-5 مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ 31 2-8- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس 31 2-9- فرضیه کارایی بازار 32 2-9-1 در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد 33 2-9-2 روش های آزمون کارایی بازار 34 2-9-3 ويژگي‌هاي بازار كارا 35 2-9-4 شواهد تجربي عدم تأييد كارايي بازار 36 2-10- مدل بازخورد 37 2-11- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران 37 2-12- سرمايه گذاران منطقي در مقابل سرمايه گذاران عادي 40 2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی 40 2-13-1 راهبرد معکوس 40 2-13-2 اهداف راهبرد معکوس 43 2-13-3 کاربردهای راهبرد معکوس 43 2-13-4 عوامل موثر بر راهبرد معکوس 44 2-13-4-1 اندازه 44 2-13-4-2 میزان پوشش تحلیلگران 44 2-13-4-3 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 44 2-13-4-4 حجم معاملات 44 2-13-5 راهبرد توالی 45 2-13-5-1 انواع راهبرد توالی 45 2-13-5-2 توالی قیمت سهام منحصر به فرد 46 2-13-5-3 توالی صنعت 47 2-13-5-4 توالی کشور 48 2-13-5-5 راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار 48 2-13-5-6 توالی جورج- هانگ (قیمت بالای 52 هفته‌ای) 49 2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی 50 2-15-پيشينه پژوهش 51 2-15-1 تحقیقات انجام شده پيرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ايران 51 2-15-2 تحقیقات انجام شده پيرامون رابطه راهبردمعکوسومتغيرهاي فاما و فرنچ درخارجازكشور 54 2-16- خلاصه فصل 55 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه 57 3-2- روش تحقیق 57 3-3- جامعه آماری 58 3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه 58 3-5- روش جمع آوري اطلاعات 59 3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 59 3-7- راهبرد معکوس 59 3-7-1 نحوه تشکیل پرتفوی 60 3-7-2 مدل فاما - فرنچ 60 3-7-3 عامل بازار 61 3-7-4 اندازه شرکت 61 3-7-5 عامل ارزش دفتری به بازار 62 3-7-6 بازده ماهانه سهام 62 3-8- روش آزمون فرضیه ها 62 3-8-1 آزمون نرمال بودن 63 3-8-2 بهترین برآورد خطی نااریب 63 3-8-3 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F) 63 3-9- خلاصه فصل 64 فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 66 4-2- توصيف داده‌ها 66 4-2-1 توصيف كمي متغير عامل اندازه شرکت(SMB) 66 4-2-2 توصيف كمي متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) 68 4-2-3 توصيف كمي متغير عامل بازار() 69 4-2-4 توصيف كمي متغير راهبرد معکوس() 71 4-3- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق) 72 4-3-1 فرضيه اصلی 73 4-3-2 فرضیه فرعی اول 74 4-3-3 فرضیه فرعی دوم 75 4-3-4 فرضیه فرعی سوم 77 4- 4- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین 78 4-5- خلاصه فصل 82 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1- مقدمه 84 5-2- نتایج فرضیه ها تحقیق 85 5-2-1 فرضیه اصلی 85 5-2-2 فرضیه فرعی اول 85 5-2-3 فرضیه فرعی دوم 86 5-2-4 فرضیه فرعی سوم 86 5-3- بحث وبررسی 87 5-4- پیشنهادات 88 5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش 88 5-4-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 88 5-5- خلاصه 89 منابع و مآخذ 90 فهرست منابع فارسی 90 فهرست منابع انگلیسی 92 چکیده انگلیسی 93 فهرست جداول عنوان شماره صفحه جدول 4-1: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل اندازه شرکت (n=60) 66 جدول 4-2: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60) 68 جدول 4-3: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل بازار (n=60) 69 جدول 4-4: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير راهبرد معکوس (n=60) 71 جدول 4-5: آزمون کولموگوروف- اسميرنوف يک نمونه‌اي براي متغيرهاي تحقيق 72 جدول 4-6: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر میزان سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه 73 جدول 4-7: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و اندازه شرکت 74 جدول 4-8: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار 75 جدول 4-9: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و عامل بازار 77 جدول4-10: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی 79 جدول4-11: خلاصه مدل Model Summary 79 جدول4-12: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار) 80 جدول 4-13: جدول ضرایب رگرسیونی مدل 2 80 جدول 5-1: خلاصه ای از نتایج 87 فهرست نمودارها عنوان شماره صفحه نمودار 4-1: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان 67 نمودار 4-2: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت 67 نمودار 4-3: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان 68 نمودار 4-4: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار 69 نمودار 4-5: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان 70 نمودار 4-6: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار 70 نمودار 4-7: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان 71 نمودار 4-8: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس 72 نمودار 4-9: پراکندگي اندازه شرکت * راهبرد معکوس 75 نمودار 4-10: پراکندگي ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس 76 نمودار 4-11: پراکندگي عامل بازار * راهبرد معکوس 78 چکیده یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازدههای زمانی مختلف دارای رفتار خاصی میباشد و میتوان با بکارگیری راهبرد سرمایهگذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایهگذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني 1383تا1390میباشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان میدهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنیداری وجود دارد. کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایهگذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار


مبلغ واقعی 18,000 تومان    35% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 11,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 91

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

خراسان شمالی شهرستان گرمه

در خرید خود تردید نکنید با پشتیبانی کامل در کنار شما هستیم پشتیبانی ۰۹۳۵۷۶۶۸۳۲۶ و تلگرام fullfil@ چون فایلها به تعداد انبوه خریداری شده در صورتی که فایلی از شما در سایت قرار دارد و رضایت ندارید از طریق تلگرام اطلاع دهید تا حذف شود

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما