فول فایل

فول فایل

بانک کامل پایان نامه مقاله تحقیق کارآموزی کارورزی طرح توجیهی کار آفرینی پروژه با پشتیبانی کامل. اگر موضوعی را پیدا نکردید حتما از طریق تلگرام سفارش دهید این سایت با بیش از 3850 فایل آماده به چاپ به فروش می رسد تماس در تلگرام 09357668326

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 25
  • بازدید دیروز : 2153
  • بازدید کل : 1332032

عملیات خاکی ۲۱ اسلاید

1-3 تعریف به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است بر : تمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان وریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک وبالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق. ...

6,000 تومان
4,800 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان آرماتور ۱۵ ص

آرماتور بندی معرفی آرماتوربند کسی است که بتواند از عهده بارگیری و باراندازی آرماتورها – خواندن نقشه های اجرایی اسکلتهای آرماتوری و جزئیات آن – اندازه گذاری و بریدن ، جوش دادن ، خم کردن و قلاب کردن آرماتورها – برآورد طولی ، وزنی آرماتورها و قطعات اتصال طبقه نقشه ، ...

3,600 تومان
2,880 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان نانوکامپوزیت های پلیمری بر مبنای خاک رس ۱۵ ص

نانوکامپوزیت های پلیمری بر مبنای خاک رس : Clay – Based پشرفت های تحقیقتی و تجاری : مقدمه : نانوکامپوزیت های پلیمری از طریق پراکنده شدن نانو ذرات آلی و غیرآلی (پخش) به داخل هر یک از پلیمرهای ارتجاع ناپذیر در اثر حرارت و پلیمرهای پلاستیکی سختی ناپذیر، ساخته می شوند. نانوذرات می ...

3,600 تومان
2,880 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان مجموعه زیر ساخت های توسعه کشور هوایی دریایی ریلی جاده ای ۲۶ ص

تاریخچه وزارت راه و ترابری: ساختار و سازمان وزارت راه و ترابری در طول مدتی که از فعالیت آن می گذرد به دلیل ضرورت های ملی به دفعات دچار تغییر و تحول گردیه است. روند این تحویل را می توان به دوره های زیر تقسیم بندی نمود: وزارت فوائد عامه: در سال 1298 هجری قمری و در دوران سلطنت ناصر ...

4,800 تومان
3,840 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان كانالهاي روباز ۷ ص

تاثير شكل مقطع كانال روي توزيع تنش برشي در كانالهاي روباز به منظور بررسي ساختار جريان (flow structure) در کانال هاي روباز، در شرايط جريان يکنواخت، تنش برشي و توزيع آن مورد تحقيق قرار گرفته است. از آنجايي که توزيع تنش برشي در طول جداره کانالها و همچنين تاثير شکل مقطع در ميزان حمل ...

1,800 تومان
1,440 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان طرح اختلاط و بهینه سازی ۱۰ ص

خلاصه محاسبه تغییرات اندازه سنگدانه ها در بتن بخش مهمی از طرح اختلاط است. در این مقاله به انواع مختلف منحنی های ایده آل ارائه شده و روشهای تحلیلی و روشهای عددی طرح اختلاط پیشنهاد شده است. طرح اختلاط برای محاسبه پارامترهای دانه بندی سنگدانه ها بکار می رود و روشهای بهینه سازی ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين هوشمند دبي جريان زيربحراني در شيبشكن قائم مستطيلی ۹ ص

چكيده تعيين ارتباط بين عمق بحراني و عمق جريان در لبة شيبشكنهاي قائم با جريان زيربحراني در بالادست آن يكي از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان هيدروليك بوده است. اگر ارتباط بين اين دو عمق بخوبي برآورد شود، از اين سازه ميتوان به عنوان ابزار اندازهگيري دبي جريان دركانالهايآبياري ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين هدايت الكتريكي و سولفات موجود درآب زيرزميني مشهد ۸ ص

چکيده اين پژوهش، با استفاده از علم زمينآمار به بررسي تغييرات مكاني هدايت الكتريكي و سولفات موجود در آب زيرزميني مشهد، كه اطلاعات مربوطه از تجزيه و تحليل تعداد ۹۲ حلقه چاه آب شرب در شهر مشهد (در محدوده عمق بين ۱۶۰ تا ۲۵۰ متر) و بر اساس آخرين نمونهگيري سال ١٣٧٩ به دست آمدهاند، ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين خبرة ضريب شدت جريان سرريزهاي لبه تيز زاويه دار ۸ ص

چكيده به علت دقت بالا وكاربرد ساده سرريزهاي لبهتيز، اين وسايل يكي ازقديميترين وسيلههــاي اندازهگيري وكنترل جريان دركانالهاي باز، آزمايشگاه و طبيعت هستند. بررسيهاي انجام شده نمايانگراين مطلب است كه بيشتر مطالعات روي سرريزهاي لبهتيز قائم با مقاطع مختلف هندسي صورتگرفته و ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين افت انرژي روي سرريز پلكاني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعی 9 ص

چكيده تمهيدات گوناگوني جهت كاهش اثرات مخرب عبور جريان از روي سرريزها وجود دارد كه يكي از اين موارد، استفاده از سرريز پلكاني جهت كاهش انرژي جريان ميباشد. از آنجايي كه عوامل و شرايط گوناگوني در افت انرژي روي اين نوع سرريز دخيل ميباشند و هنوز چگونگي عملكرد آنها و تاثيراتي كه روي ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل مسائل استاتيكي و ديناميكي در ژئو تكنيكبه كمك المانهاي نامحدود ۹ ص

چكيده تاثير گسترش بستردر تحليل سازه هاي ژئومكانيكي بحدي است كه اين بستر عموما بعنوان يك محيط نـامحدود تلقـي مي گردد. دقت نتايج به دست آمده از روش اجزاء محدود معمول براي تحليل چنين مسـائلي شـديدا بسـتگي بـه فاصـله مرزها ، نوع، وبعد شبكه اجزاء محدود دارد و منجمله انتخاب ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل لرزهاي ديوارهاي آببند بتن پلاستيك در سدهاي خاكی ۶ ص

چكيده در اين مقاله رفتار ديناميكي ديوارهاي آببند بتن پلاستيك در سدهاي خاكي مورد بررسي قرار گرفته است. تحليلهاي انجام يافته در مرحله پايان ساخت سد و در شرايطي كه درياچه سد خالي است، صورت پذيرفته و رفتار مصالح سد، پيسد و ديوار آببند بتنپلاستيك بطور ايدهآل الاستيك خطي فرض شده ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل لرزه اي تونلها با المانهاي نامحدود ديناميكی ۹ ص

چكيده شواهد نشان داده است كه در زلزله هاي شديد سازه هاي زير زميني آسيب پذير ميباشند. روشهاي عددي تحليل لـرزه اي براي سازه هاي زير زميني انگشت شمار و داراي محدوديتهاي خاص خود ميباشند. يكي از روشـهاي عـددي جديـد و مناسب براي تحليل لرزه اي سازه هاي ژئوتكنيكي ومخصوصا تونلها روش ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل غير خطي تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچش و خمش ۸ ص

چكيده در مقاله حاضر از يك مدل سه بعدي اجزائ محدود جهت بررسي رفتار غير خطي مقاطع بتن آرمه در حالات كلي بارگذاري و بخصوص در حالت وجود لنگر پيچشي استفاده شده است. در برنامه كامپيوتري اي كه به همين منظور نوشته شده، المان بيست گره اي سه بعدي جهت مدل نمودن بتن و نيز المانهاي محوري ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل عدم قطعيت پروفيل سطح آب رودخانه بمنظور بررسي قابليت اعتماد سیل بندها 12 ص

چكيده در مقاله حاضر با درنظرداشتن دو نوع عدمقطعيت هيدروليكي و هيدرولوژيكي در قالب عدمقطعيت پارامتري و مدل، به بررسي عدمقطعيت پروفيل سطح آب رودخانه سيستان پرداخته شده و ميزان عدمقطعيت آن به صورت كمي ارائه گرديده است. بدين منظور، به تحليل عدمقطعيت براي بارگذاري (سيل طرح) و نيز ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل عددی تراوش در محیطهای خاکی غیر اشباع 20 ص

چكيده: با توجه به اينكه در بسياري از نقاط زمين، سطح آب زيرزميني در عمق نسبتاً زيادي قرار گرفته، مطالعه مكانيك خاكهاي غير اشباع از اهميت ويژه اي برخوردار است. از جمله مسائل مطرح در خاكهاي غير اشباع مطالعه حركت آب است كه به تعيين ميزان دقيق تراوش(بخصوص از بدنه سدهاي خاكي)، شناخت ...

3,600 تومان
2,880 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل سیستم ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه ۲۴ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل سیستم ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه ۲۴ ص ...

3,600 تومان
2,880 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل روسازيهاي انعطاف پذير بروش ساده وكاربرد آن در طرح روكش ۸ ص

چكيده: استفاده از روشهاي پيشرفته علمي براي تحليل سازه اي و همچنين محاسبه تنش ها، كرنشها و تغيير شكلها در خاك بستر و يا هر يك ازلايه هاي روسازي مستلزم در اختيار داشتن يكدستگاه رايانه پيشرفته با ظرفيت كافي و سرعت داده پردازي نسبتاً بالا است، در غير اين صورت استفاده از اين روشها ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل رفتار ديوار حائل انعطافپذير با در نظر گرفتن اندركنش آن با خاک ۸ ص

چكيده در اين مقاله، رفتار ديوار طرهاي با انعطافپذيريهاي مختلف كه خاك غير چسبنده را در پشت خـود نگـه داشـته است، به كمك روش المان محدود مورد بررسي قرار ميگيرد. از آنجا كه اندركنش خاك ـ ديوار، تأثير مهمـي بـر رفتـار ديوار انعطافپذير دارد، لغزش و جداشدگي خاك نسبت به ديوار به كمك ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل خطر لرزهاي و تهيه طيف خطر يکنواخت جهت پل در دست احداث ۹ ص

چکيده کاهش خطرپذيري لرزهاي يا ايمني در مناطق زلزله خيز، از جمله ايران، بوسيله کنترل رفتار ساختمانها و سازههاي زيربنايي ضروري است. در اين مقاله يکي از پلهاي در دست احداث راهآهن مسير قزوين – رشت – انزلي بر روي رودخانه سفيدرود در استان گيلان مورد بررسي لرزهاي ساختگاهي ...

2,400 تومان
1,920 تومان

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

خراسان شمالی شهرستان گرمه

در خرید خود تردید نکنید با پشتیبانی کامل در کنار شما هستیم پشتیبانی ۰۹۳۵۷۶۶۸۳۲۶ و تلگرام fullfil@ چون فایلها به تعداد انبوه خریداری شده در صورتی که فایلی از شما در سایت قرار دارد و رضایت ندارید از طریق تلگرام اطلاع دهید تا حذف شود

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما